Test
    Uslovi: FlexSave je fleksibilna slobodna štednja koja Vam omogućava da uvijek imate pristup sredstvima na svom štednom računu bez odlaska u poslovnicu Banke. Bez mininalnog iznosa, uz najatraktivniju kamatnu stopu na tržištu u iznosu od 0,20% NKS, 0,20% EKS, FlexSave izdvaja se u masi ponuda za štednju. Ponuda važi u sklopu Aktivne usluge.

    Podizanje i uplata novca se obavlja prebacivanjem na tekući račun u istoj valuti. Godišnje kamatne stope su fiksne i kamata se mjesečno isplaćuje na tekući račun.